LONDÝN, 8. júl, 2011 (LifeSiteNews.com) - Rodičia detí na základných školách sú rozzúrení. Nick Gibb, minister školstva, oznámil v parlamente, že v školách nechce zastaviť používanie školských osnov zahrňujúcich  podrobnú sexuálnu výchovu. Program je zameraný na veľmi malé deti počas  povinných hodín vo verejných školách.

V centre diskusie je program „Život a vývoj“ na štátnej stanici Channel 4, ktorý zahŕňa epizódu ukazujúcu nahý kreslený pár počas vankúšovej bitky pred tým, ako má pohlavný styk v niekoľkých pozíciach. Rozprávač komentuje styk a fyzické zmeny ako „zábavné“ a „veľmi vzrušujúce“.

Epizóda sa objavila aj v druhej lekcii, ktorá je určená deťom od 7 do 9 rokov.

Ruth Pondová, matka dvoch detí z Worksopu v Notts, má v okolí kampaň, ktorá má zabezpečiť, aby program nikdy nebol vnucovaný ich deťom. Stalo sa tak po tom, ako tento program minulý rok odštaroval celoštátny záujem médii.

Konzervatívny britský poslanec Stewart Jackson sa pýtal štátnych úradníkov v školstve, či „podniknú kroky, aby zabezpečili, že vybrané školy budú predchádzať tým aspektom vzdelávania o sexe a vzťahoch, ktoré nie sú zahrnuté v štátnom študijnom pláne pre prírodné vedy.

Spoločnosť pre ochranu nenarodených detí (SPUC) poznamenala, že prírodné vedy sú štátnym študijným programom, a preto rodičia nemôžu svojim deťom brániť, aby navštevovali prírodovedné hodiny. Naopak, ak bude sexuálna výchova zahrnutá v osobnostnej, zdravotnej, sociálnej alebo ekonomickej časti  (PHSE), rodičia majú zákonné právo deti na hodiny nedať. 

Britský poslanec Nick Gibb, štátny minister školstva, ktorý sa venuje edukácii, odpovedal ma Jacksonovu otázku: „Veríme, že učitelia sa riadia odbornými rozhodnutiami, keď postupujú podľa štátnych školských osnov pre prírodné vedy.

Preto nepovažujeme za potrebné zaviesť preventívne opatrenia, aby sa zastavila sexuálna výchova a výchova k partnerstvu (SRE) v rámci štátnych študijných osnov pre prírodné vedy,“ povedal Gibb.

Ruth Pondová povedala, že bola „veľmi znepokojená tým, že program sa vyučuje na hodinách prírodných vied. Znamená to, že zákon týkajúci sa štátnych školských osnov sa zmení, aby umožnil rodičom nepúšťať svoje deti na sexuálnu výchovu, ak je príliš názorná?

Inak je nemožné, aby rodičia ochránili svoje deti.

Miestne zastupiteľstvo Tower Hamlets je presvedčené o tom, že rodičia môžu odmietnuť, aby ich deti navštevovali prírodné vedy, na ktorých sa postupuje podľa školských osnov. Neexistuje však dôkaz, že Ústav pre vzdelávanie súhlasí s týmto stanoviskom.

Miestni rodičia však stále nie sú spokojní.

Eneque Charlesová, matka troch detí, ktoré navštevujú Základnú školu Clary Grantovej v Tower Hamlets, sa vyjadrila: „Kvôli DVD Život a vývoj som mesiace so školou bojovala.“

„Môj syn na hodine videl kreslený film o páre, ktorý má sexuálny styk. Bola som bezmocná, keď som ho pred tým chcela ochrániť.“ 

Charlesová povedala, že škola ustúpila od školských osnov a vzala na vedomie vyhlásenie Tower Hamles, ale stále „nie je presvedčená,  že bude mocť uchrániť svoju dcéru.“

Spoločnosť pre ochranu nenarodených detí (SPUC) vedie celoštátnu kampaň nazvanú Bezpečnosť na školách, aby podporili rastúci počet rodičov v krajine, ktorí sa obávajú nevhodnej sexuálnej výchovy.