Facebook, Google a ďaľší cenzurujú kresťanský obsah

DÁTUM ZDROJA: 
21. Sep 2011

MANASSAS, VIRGINIA, 21. September, 2011 (LifeSiteNews.com) –Nová štúdia zistila, že Google a ďalšie významné sociálne siete ako napr. facebook „aktívne“ cenzurovali kresťanské a konzervatívne postoje.

Správa, vypracovaná Národným kresťanským vysielaním (National Religious Broadcasters, NRB) a Americkým centrom pre právo a spravodlivosť (American Center for Law and Justice), preskúmala politiku a prax niekoľkých významných, internetovo interaktívnych, komunikačných platforiem „new media“ a poskytovateľov služieb, vrátane Apple a jeho iTunes App Store, Facebook, Google a ďaľších. 

Štúdia zistila, že niektoré spoločnosti s technológiami new media  priamo zakazujú kresťanský obsah, a že politika prejavu týchto sociálnych sieti, okrem Twitter-u, je nastavená reštriktívnejšie než právo na slobodu prejavu garantované Ústavou Spojených štátov.

Podľa štúdie sedem z hlavných sociálnych sietí zakázalo „nenávistnú reč“, pojem, ktorý je v spoločnosti, ako autori štúdie poukazujú, „často používaný na potlačenie kresťanských komunikátorov.“

Autori štúdie taktiež zistili, že niektoré mediálne spoločnosti reagujú ústretovo na požiadavky nátlakových skupín dožadujúcich sa cenzúry konzervatívnych alebo kresťanských postojov.

Štúdia uvádza, že keď Google v marci roku 2011 stanovil nové smernice pre svoj „Google pre neziskové organizácie“, odmietol uviesť v zozname „cirkvi a ostatné náboženské skupiny“, ktoré „pri nábore berú do úvahy náboženskú alebo sexuálnu orientáciu“. Žiadosti kresťanských cirkví o sadu nástrojov Google pre neziskové organizácie boli zamietnuté.

Pri inej príležitosti svetovo najsilnejší vyhľadávač spočiatku zakázal Britskému kresťanskému inštitútu (The British Christian Institute) kupovať priestor na reklamu o potrate. Google povolil reklamu, až po tom, čo Kresťanský inštitút vyhliadávač zažaloval.

Apple dvakrát odstránil z iTunes App Store aplikácie, ktoré mali kresťanský obsah, dokumentuje štúdia. V oboch prípadoch Apple uznal, že prístup týmto aplikáciám bol odmietnutý kvôli tomu, že kresťanské postoje, ktoré vyjadrovali považuje za „útočné“.

„Zo 425.000 aplikácii dostupných na Apple iPhone sú napriek ich inak zákonným stanoviskám cenzurované Apple-om len tie aplikácie, ktoré majú kresťanský obsah,“ konštatuje štúdia.  

Správa zistila, že čo sa Facebook-u týka, ten otvorene spolupracuje s homosexuálnymi aktivistami na „odstránení anti-homosexuálnych komentárov uverejnených na jeho platforme“. Správa ďalej uvádza: „Toto všetko naznačuje, že kresťanský obsah kritický k homosexualite, k manželstvám ľudí rovnakého pohlavia alebo k podobným praktikám bude čeliť nebezpečenstvu cenzúry [zo strany Facebook-u].” V skutočnosti, v niektorých prípadoch bol takýto obsah sociálnymi sieťami už odstránený.      

Myspace, ďalšia sociálna sieť podobná ale menej populárna ako Facebook, tiež prijala politiku zakazovania „homofóbneho“ obsahu.

Pro-life organizácia Akcia za život (Live Action) sa tiež niekoľkokrát stretla s cenzurovaním v "new media". V diskusii s LifeSiteNews o  štúdii NRB, mediálny riaditeľ Akcia za život David Schmidt pripomenul hrozbu cenzúry zo strany Youtube-u na začiatku tohto roka.

„Na začiatku tohto roka sa nám vyhrážali“, povedal. „Avšak, po tom, čo náš právnik poslal Youtube-u list, naše videá neboli odstránené. Našťastie boli uznané za dostatočne ‚zaujímavé na zverejnenie’, štandard ktorý nie je samozrejmosťou pre všetkých užívateľov.”

Schmidt povedal, že väčšina videí Akcie za život neboli YouTube-om podporované videá kvôli „nejakému problému s obsahom“.  

Autori NRB štúdie zdôrazňujú, že postoje spoločností, ktoré pracujú s "new media" technológiou, ku kresťanskému obsahu sú dôležité, keďže v súčasnosti „je niekoľko ‚nových mediálnych’gigantov strážcami nových webových komunikačných platforiem.“

„Existuje reálne a aktuálne nebezpečenstvo, že tieto spoločnosti môžu cenzurovať postoje vďaka svojej obrovskej kontrole nad týmito technológiami a v niektorých prípadoch tak v skutočnosti už aj učinili.“