Šedivejúci svet: Štatistiky OSN zaznamenávajú rapídne globálne starnutie

DÁTUM ZDROJA: 
19. Sep 2011

NEW YORK, 19. september 2011 (C-FAM) - Nová prognóza Organizácie spojených národov, dokonca aj pri vysoko optimistických predpokladoch plodnosti, predpovedá starnúci svet. Dôkazom je správa z roku 2009, v ktorej sú odhady plodnosti oveľa nižšie. 

Pravdepodobne najpodstatnejším faktorom je nárast populácie starších (65 a viac) a najstarších (80 a viac). V roku 2050 bude počet obyvateľov v týchto kategóriách v Nemecku, Indii, Japonsku, Rusku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch o 2% vyšší ako bol pôvodný odhad. 

Zatiaľ čo v roku 2005 bolo v Číne 7,6% staršej populácie, v roku 2050 bude počet obyvateľov nad 65 rokov tvoriť viac ako štvrtinu celkovej populácie, až predpokladaných 20%. Tieto čísla vychádzajú z najnovšieho prepočtu OSN (prepočty sú aktualizované v dvojročných intervaloch) a predstavujú stredný (najpravdepodobnejší, pozn. prekl.) variant výpočtu. V Rusku a Spojenom kráľovstve predpokladané percento staršieho obyvateľstva v roku 2050 stúplo od zverejnenia poslednej správy (2009) z 20% na 23%, a zo 14% v prípade Ruska a 16% v prípade Spojeného kráľovstva v roku 2005. Aktuálne odhady hovoria o zdvojnasobení podielu najstaršej skupiny britského obyvateľstva v roku 2050 v porovnaní s rokom 2005 - podiel tejto skupiny v uvedenom roku dosiahne 9%, odhad z roku 2005 hovoril o 7,7%.

Japonsko zostáva aj naďalej najstaršou krajinou sveta. Počet obyvateľov nad 65 a nad 80 rokov do roku 2050 dosiahne podľa najnovších prepočtov podiel 35,6% resp. 14,6% populácie. USA je najmladšou z vyspelých krajín, počet starších obyvateľov však patrí medzi najvyššie vo svete pokiaľ berieme do úvahy veľkosť populácie. V roku 2050 počet Američanov nad 65 rokov dosiahne hodnotu 20%. Štatistiky z roku 2005 hovorili o čísle 12%. Aj keď sa v USA počet obyvateľov nad 80 rokov v rovnakom čase zdvojnásobí, stále odtstane krajinou s najnižším podielom najstarších ľudí spomedzí krajín rozvinutého sveta.

Najnovšia správa ukazuje nárast mediánového veku (t.j. vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve rovnako početné časti  pozn. prekl.) za posledné dva roky. USA vykázala najmenší nárast, menej ako rok, Nemecko najväčší, viac ako dva roky. Čína a India zaznamenali dvojročný nárast mediánového veku, veku, v ktorom je polovica populácie staršia a polovica populácie mladšia. Predpokladaná dĺžka života v Európe zostala stabilná, okolo 80 rokov, zaťiaľ čo v Amerike, Indii a Číne nepatrne stúpla. Aj Rusi zaznamenávajú nárast priemernej dĺžky života, stále je však o dekádu kratšia ako je priemer vyspelých krajín.

Skutočnosť, že polstoročie starnúce projekcie sú v správe z roku 2011 oveľa vážnejšie ako pri predchádzajúcich revíziach je o to zaražujúcejšia faktom, že v tomto roku sa demografi OSN rozhodli nafúknuť očákávaný stupeň plodnosti na 2,1 dieťaťa na ženu, nad obnoviteľnú úroveň, pre každú krajinu sveta. Predchádzajúce verzie predpokladali, že plodnosť ostane na úrovni 1,85, pod obnoviteľnou úrovňou.

Globálne starnutie je spôsobené klesaním plodnosti, ktorá redukuje percento mladých v spoločnosti, spolu s nárastom priemernej dĺžky života. "Malé zmeny v reprodukcii môžu spôsobiť množstvo dlhodobých rozdielov v počte obyvateľstva," hovorí správa OSN. Ale ani veľmi optimistické očakávanie OSN o náraste plodnosti populácie nie je dostatočné na to, aby spomalilo šedivenie veľmocí.