„Týždeň sexu“ na univerzite Yale čelí svojmu koncu

DÁTUM ZDROJA: 
15. Nov 2011

15.novembra 2011(LifeSiteNews.com) – Každé dva roky sú študenti z americkej univerzity Yale pozvaní na dva týždne pornografie, porno hviezd, fetišov, sexy hračiek a rozhovorov o sexe. To všetko v mene univerzitného, neslávne známeho „týždňa sexu.”

Pokiaľ sa však presadí návrh rektora univerzity a komisie poverenej štúdiom internátnej "sexuálnej klímy", najpovestnejšia udalosť na Yale sa v budúcnosti nezopakuje. Prinajmenšom nie na území univerzity alebo s použitím jej mena.

V správe vydanej 15. septembra poradným výborom "Advisory Committee on Campus Climate", členovia komisie konštatujú, že od študentov, fakulty a personálu často počúvali, že „týždeň sexu ” je veľmi problematický.” 

Hoci študentmi organizovaná iniciatíva začala ako „campusový interdisciplinárny vzdelávací program o sexe”, komisia  ju obvinila, že postupom času táto udalosť jasne stratila zo zreteľa svoje ciele.”

„V posledných rokoch,” povedali, „obsahovala predovšetkým dráždivé programy, "filmové hviezdy pre dospelých" a komerčných sponzorov takéhoto materiálu.”

V odpovedi vydanej 10. novembra rektor univerzity, Dr. Richard Levin, obozretne vyslovil svoj súhlas s analýzou komisie. „Nedovolíme, aby vybavenie univerzity alebo jej meno boli použité pre služby komerčných sponzorov a súkromný úžitok študentských organizátorov,” vyhlásil Levin.

Rektor vysvetlil, že dal študentským organizátorom "Týždňa sexu 2012" možnosť predložiť prepracovaný program na akciu v ďalšom semestri, „ktorá opravní pokračovanie tejto akcie v campuse.”

Zákrok proti týždňu sexu vyplýva z niekoľko rokov narastajúceho sporu ohľadom tejto akcie. Ten pozostáva z formálnej sťažnosti šestnástich študentov, ktorí tvrdia, že v campuse existuje „nepriateľská sexuálna atmosféra” charakterizovaná všadeprítomným obťažovaním a útokmi.

Iná skupina znepokojených študentov sa spojila pod názvom: „Študenti pre lepšiu univerzitu Yale.” V septembri začali otvorenú diskusiu o Týždni sexu, keď v periodiku Yale Daily News publikovali op-ed (opposite editorial, teda komentár na určitú kontroverznú tému) volajúci po ukončení tejto akcie opakujúcej sa každý druhý rok.

Študenti opísali Týždeň sexu ako „udalosť, kde sa dostáva do extrému egoistická, hedonistická mentalita, ktorá je podľa nášho názoru veľmi škodlivá pre zdravú kultúru.” Na svojej webovej stránke skupina poznamenala, že asi tretina akcií počas Týždňa sexu 2010 „bola organizovaná alebo spoluorganizovaná pornografickými filmovými hercami alebo ľuďmi blízkymi pornografickému priemyslu.” Jedna akcia, na ktorú poukázali, zahŕňala porno herečky "hore bez" ukazujúce študentom  násilné sadomasochistické filmové klipy. 

Dokonca aj akcie neorganizované pornografickým biznisom „znázorňovali podobný prístup k sexualite”, hovorí skupina študentov, ktorá si všimla, že len dve akcie „si trúfli spochybniť všadeprítomný odkaz Týždňa sexu.”

Petícia, ktorú v septembri skupina spustila, tvrdí, že Yale trpí „disfunkčným prístupom k ľudskej sexualite” a žiada Yale, aby upustila od svojej podpory Týždňa sexu.

Týždeň sexu momentálne visí na vlásku. V tlačovej správe organizátori "Týždňa sexu 2012" vyjadrili ochotu prijať Levinovu ponuku a pripraviť prepracovaný program pre buducoročnú akciu.

„Ochotne návrh rektorovi Levinovi a administratíve univerzity poskytneme, vrátane odôvodnenia jednotlivých aktivít,” napísali organizátori. „Na oplátku očakávame rovnakú ohľaduplnosť a úctivý prístup, ktorý si tieto dôležité otázky zasluhujú.