Deti sexuálne ohrozujú iné deti

DÁTUM ZDROJA: 
16. Jan 2012

 

MELBOURNE, 16. januára 2012 (LifeSiteNews.com) – Organizácie na pomoc deťom a proti sexuálnemu zneužívaniu  v štáte Viktoria oznámili, že sa zaoberajú rastúcim počtom prípadov detí sexuálne zneužívajúcich iné deti, a ako na príčinu poukázali na rozširovanie a ľahký prístup k pornografii vo výpočtovej technike.

Bernie Geary, komisionár pre detskú bezpečnosť štátu Viktoria povedal pre The Age: „Ak ste pripravení pustiť svoje dieťa von do sveta, kde bude zaplavené týmto druhom informácií (pornografiou), potrebujete byť schopní a.) ich chrániť alebo b.) očakávať, že to so sebou prinesie veľmi nešťastné následky.

Počet týchto „nešťastných následkov” – sexuálne urážlivého správania medzi deťmi vo veku 5 rokov – „rýchlo vzrástol” podľa Carolyn Worth, celoštátnej organizátorky Victoria’s Centres Against Sexual Assault (CASA - Centrá Viktórie proti sexuálnym útokom), ktorá hovorí, že odporúčaní detí prejavujúcich sexuálne urážlivé správanie je oveľa viac ako zdrojov na pomoc, ktoré majú k dispozícii. V štáte je 237 umiestnených detí v programoch pre problematické sexuálne správanie financovaných CASA, ale  až  414 odporúčaných, povedala.

Worth povedala, že väčšina, ale nie všetky malé deti (vo veku 5-9 rokov) boli uvedení v programoch, pretože boli obeťami zneužívania. Väčšina z nich boli chlapci. Avšak poznamenala, že problém sexuálneho správania medzi dievčatami – spomínajúc jedenásťročné dievča v programe, ktoré robilo sexting (posielanie obrázkov so sexuálnym obsahom sebe samotnej mobilným telefónom) sa ešte zhoršuje.

„Pornografia jasne znižuje ich citlivosť, pravdepodobne im dáva zvláštnu predstavu, že to je vhodný spôsob ako komunikovať so ženami,” povedala Worth. 

Worth vysvetlila, že niektoré odporúčania pre CASA programy pre problémy sexuálneho správania boli také vážne, že deťom odmietli účasť na programe, pretože ich správanie bolo trestné.

Komisár pre detskú bezpečnosť Geary varoval: „Toto je čoraz väčšie varovanie pre rodičov. Nezalamujte nad tým rukami, neočakávajte, že to školy spasia. Toto je niečo, čo začína doma a malo by byť doma aktívne riešené.”

„Nesúcitím s rodičmi, ktorí nie sú blízko svojim deťom, aby ich chránili, pretože to je časť ich úlohy rodiča,” povedal Geary, ale varoval, že nemožno viniť deti, že sú vystavené pornografii a z toho vyplývajúcemu zmätku vo svojich životoch.

„Nie je to tak, že by sa deti správali teraz horšie ako predtým. Je to o tom, že svet dospelých tlačí tieto informácie deťom oveľa ráznejšie ako kedy predtým, a preto je čoraz dôležitejšie, aby si s tým vedeli rady,” povedal Geary.