ŠTÚDIA DOS2014 - Každý 4-tý Slovák je praktizujúci katolík!

DÁTUM ZDROJA: 
11. Aug 2014

Sociologický Ústav SAV vydal štúdiu o religiozite na Slovensku - DOS2014.

Napriek tomu, že výskumu sa dá vyčítať tendenčnosť, výsledky dopadli pri bližsom pohlade veľmi kladne pre katolícke Slovensko.

Média sa snažili výsledky použiť nátlakovo proti Cirkvi (pozri tu)(pozri tu). Niektoré výsledky boli natoľko nejasne prezentované, že ateisti vopred jasali, že katolíkov ubúda (pozri slobodný vysielač). Výsledky pri hlbšej analýze však ukázali opak, ako sa na na prvý pohlad zo štúdie mohlo zdať. Napríklad:

  • 76% slovákov sa hlási ku kresťanstvu
  • 68% Slovákov sa hlasí ku katolíckej viere (RKC + GKC).
  • 27% Slovákov, chodí na svätú omšu 1x a viac do týždňa. (39% z RKC + 45% z GKC)
  • =>41% občanov len deklarujú, že sú katolíci. Katolícku vieru žijú len okrajovo.

Mnoho ľudí si myslelo, že praktizujúcich katolíkov je ďaleko menej (10% - slobodný vysielač). 27% občanov je ale veľmi povzbudivé číslo ktoré nikto nečakal.

41% občanov sú viac menej "papieroví-katolíci", postojovo blízko k protestantom. Čiastočne poznajú katolícku vieru, ale primárne ju odmietajú. Táto skupina má odlišný názor na mnohé vnútrocirkevné, vieroučné a mravoučné otázky oproti katolíckemu učeniu. Ďalej 35% občanov neverí ane len v Boha.

Je škoda, že štúdia DOS2014 nerobila hlbšiu analýzu náboženských postojov aktívnych a pasívnych katolíkov (tiež 27% opýtaných ako v prípade praktizujúcuch katolíkov). Postoje ludí ku kontroverznym témam, či už ide svätenie kňažok, sobáše kňazov, atď., boli žial prerátané len na celú populáciu. Zo zverejnených údajov sa nedalo vyčítať, ktorá skupina tieto postoje primárne schvalovala/zamietala. Dá sa ale predpokladať, že v skupine 41% tzv "papierových kresťanov", prevládajú liberálne názory. Hlbšia analýza postojov praktizujúcich katolikov by bola užitočna, na zhodnotenie skutočneho stavu viery jadra slovenskej Cirkvi (praktizujucich katolíkov). Zverejnené výsledky to žial neumožňujú. V tejto veci sme skontaktovali autorov študie zo SAV o spresnenie zverejnených výsledkov. Na našu žiadosť reagovali negatívne.

Grafickú analýzu výsledkov štúdie DOS2014 môžete stiahnuť tu v PDF formáte:

Analýzu výsledkov vypracoval Inštitút Leva XIII.

AttachmentSize
Religiozita na Slovensku 2014.A.pdf42.58 KB
Religiozita na Slovensku 2014.B.pdf98.5 KB
Religiozita - prieskum_2014.pdf679.18 KB