DUBLIN, 9. máj 2011 (LifeSiteNews.com) - Dve írske organizácie pre práva rodiny vydali výzvu pre vládu, aby viac chránila inštitúciu manželstva pred propagátormi „manželstva“ osôb rovnakého pohlavia a civilnými zväzkami.

Vo svojej novej správe Národný výbor mužov Írska (NMVI) a Inštitút práv a povinností rodiny Írska vyčítajú vláde pokus zrovnoprávniť prirodzené manželstvo s takzvanými homosexuálnymi „manželstvami“ a civilnými zväzkami, aj keď írska ústava výslovne vyžaduje, aby bolo manželstvo a rodina chránené.

Roger Eldridge z NMCI povedal LifeSiteNews.com, že nie sú spokojní so súčasným dôrazom na rovnosť medzi prirodzeným manželstvom a civilnými zväzkami rovnakého pohlavia.

„Rodina založená na manželstve má oproti civilnému  zväzku veľmi rozdielnu sociálnu funkciu, a tak práva a povinnosti členov každej z nich nemôžu byť právne rovnaké,“ povedal.

Írska ústava umožňuje diskrimináciu medzi jednotlivcami a skupinami, „keď ľudia majú rozdielne schopnosti, fyzické, morálne a sociálne funkcie“. Trend zrovnoprávniť prirodzené manželstvo a civilné zväzky rovnakého pohlavia je ako zrovnanie „kriedy a syra,“ povedal Eldridge.

V júli minulého roka bez ohľadu na ustanovenie Ústavy priamo chrániace prirodzené manželstvo, írsky parlament schválil zákon umožňujúci občianske partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré majú mnohé rovnaké právne výsady ako manželstvo. Zákon tiež ustanovil ako trestný čin, ak matrikári páru rovnakého pohlavia odmietli vykonať občianske obrady. Tento trest môže byť šesť mesiacov väzenia a pokuta až do výšky 2000 eur.

Od prijatia tohto zákona homosexuálni aktivisti vnútri a mimo vlády tlačia na zavedenie „manželstva“ osôb rovnakého pohlavia.

Jediný spôsob, ako si byť skutočne rovní, je dodržiavať absolútnu moc práva Úradom pre rovnosť a všetkých odvetviach verejnej správy, povedal Eldridge. Rovnosť nemožno dosiahnuť „nútením ľudí pokladať kriedu za syr. Inými slovami, umožnením ľuďom rovnakého pohlavia vziať sa, a tak byť „rovní“ rodine založenej na manželstve, keď majú úplne odlišné schopnosti a sociálne funkcie.“

Vo svojej správe s názvom „Rodina založená na manželstve a jeho právach v kontexte právneho štátu“, skupiny tvrdia, že obrana manželstva a rodiny postavenej na manželstve je potrebná „aby naozaj chránila deti a ich práva“.

Skupiny vydali svoju správu ako odpoveď na žiadosť o verejné konzultácie Úradu pre rovnosť, keďže agentúra pripravuje nový strategický plán pre Írsko na obdobie rokov 2012 až 2014.

Správa hovorí, že írska ústava „podriaďuje štát a všetkých jeho zástupcov, vrátane Úradu pre rovnosť, vo svojej politike a legislatíve uznať a podporiť rodinu založenú na manželstve.“

Dokument cituje článok 41.1 ústavy, ktorý hovorí, že prirodzené manželstvo je „prirodzenou primárnou a základnou jednotkou spoločnosti, a ako morálna inštitúcia má neodňateľné a nescudziteľné práva.“

Článok 41.2 hovorí: „Štát preto zaručuje, že bude chrániť rodinu v jej postavení a autorite, pretože je nevyhnutným základom spoločenského poriadku a je potrebná na zaistenie dobrých životných podmienok národa a štátu.“

Článok 41.3 uzatvára: „Štát sa zaväzuje chrániť mimoriadnou starostlivosťou inštitúciu manželstva, na ktorom je založená rodina a chrániť ho pred útokmi.“

S odvolaním sa na nedávnu svadbu princa Williama a Catherine Middletonovej v Anglicku skupiny poukázali na význam sľubov anglikánskeho svadobného obradu. Poznamenali, že je to prirodzené manželstvo, nie spolužitie alebo partnerstvo osôb rovnakého pohlavia, ktorému je neodmysliteľne nariadená výchova detí, ktorá vedie k stabilite spoločnosti.

Rodina „založená na manželstve má povinnosti, ktoré vyžadujú, aby mala právo na ich plnenie,“ hovorí správa.

„Tomu nezodpovedajú absolútne žiadne povinnosti pre účastníkov v spojení známom ako občianske zväzky: najmä povinnosť plodiť a byť verný. Preto je zneužitím peňazí daňových poplatníkov pre ľubovoľný vládny orgán, aby sa zasadzoval o práva takejto „rovnosti“.  

„Pojem manželstvo osôb rovnakého pohlavia je úplný oxymoron, a preto by bolo iracionálne a absurdné, aby niekto propagoval, aby malo byť niekedy prijaté zákonom,“ povedal Eldridge.