Share

Belize: Boj o homosexualite

DÁTUM ZDROJA: 
13. May 2011

Belize City, 13. mája (C-FAM) - Súdny proces, v ktorom sa angažujú medzinárodní právnici a nátlakové skupiny, rozhodol umiestniť chudobnú stredoamerickú krajinu Belize do centra terču medzinárodnej bitky o homosexualite.

Na jednom fronte stoja tri skupiny medzinárodných právnikov. Na druhej strane je vláda Belize a združenia kresťanských cirkví, ktoré si najali vysoko talentovaných právnikov, od ktorých sa očakáva, že dnes podajú súdny návrh.

Bitka začala v septembri minulého roka, kedy homosexuálne advokátske skupiny napadli trestný zákonník Belize za to, že „telesný styk s inou osobou proti poriadku prírody“ považuje za trestný čin.

Generálny prokurátor Belize odpovedal na túto výzvu vo februári čestným vyhlásením, v ktorom obhajuje zákon o sodomii (análneho styku), ktoré vyvolalo ďalšiu vlnu reakcií silnej skupiny právnikov, vrátane Medzinárodnej komisie právnikov, Asociácie právnikov OSN a Dôvery v ľudskú dôstojnosť (Human Dignity Trust). Spomenuté zoskupenia sa pripojili k akcii ako zainteresované strany. Jedným z advokátov zastupujúcich stranu je lord Peter Goldsmith, bývalý generálny prokurátor pre Anglicko a Wales.

Vo svojom čestnom vyhlásení tri medzinárodné organizácie tvrdia, že zákon štátu Belize o sodomii je „nezlučiteľný s princípmi právneho štátu s ohľadom na medzinárodné právo a medzinárodné záväzky zakotvené v ústave štátu Belize“.

Hnutie advokátov zjednoteného Belize, ktoré boj začalo, samo seba opisuje ako „dobrovoľnú asociáciu na ochranu ľudských práv mužov, ktorí majú sex s mužmi a gayov, bisexuálov a transsexuálov.“ Hnutie vydalo v minulom roku správu, v ktorej navrhlo, aby „matka a syn spoločne sledovali porno“ s cieľom pomôcť znížiť výskyt HIV / AIDS. Partnerskými skupinami tejto správy boli UNICEF a Populačný fond OSN.

Medzinárodná komisia právnikov bola založená v priebehu studenej vojny, aby odhaľovala porušovanie ľudských práv v Sovietskom zväze. V určitom čase sa Komisia pripojila aj k sexuálnej ľavici. Nie je to tak dávno, čo začala projekt Sexuálna orientácia a pohlavie, ktorý útočil na princípy Yogyakarty (súvisiace so sexuálnou orientáciou a pohlavnou identitou). Nezáväzné vyhlásenie „expertov“ prehodnotilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, aby zahŕňala sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.

Partner Komisie, Asociácia právnikov OSN, nedávno prijala uznesenie vyzývajúce, aby sa sexuálna orientácia zbavila charakteru trestného činu v právnych predpisoch OSN. Zároveň pripúšťa, že 41 z 53 súdnictiev OSN si takéto právne predpisy naďalej ponechali.

Advokát blízky koalícii kresťanov Belize, ktorí podali súdny návrh, dnes povedal: „Zástancovia homosexuálov trvajú na podpore homosexuálnej činnosti na školách a v spoločnosti, podkopávajú práva rodičov ako hlavných vychovávateľov svojich detí a zameriavajú sa aj na deti na gymnáziach pod zámienkou „komplexných“ sexuálnych vzdelávacích programov, ktoré podporujú sodomiu a nemorálne správanie.“

Preambula ústavy Belize uvádza, že národ je založený na princípoch, ktoré uznávajú Božiu nadradenosť“. Nedávne rozhodnutie súdu potvrdilo, že preambulu je potrebné považovať za podstatnú súčasť Ústavy.

Rokovania Najvyššieho súdu Belize o danom spore sú naplánované na júl.